• Khoan địa chất - Thiết bị khoan
Công ty Cổ phần dịch vụ khoan và khai thác mỏ - chuyên ngành khoan địa chất, cung cấp các thiết bị khoan, sản phẩm dịch vụ về khoan địa chất, khoan mỏ, địa chất khoáng sản (Drilling & Equipments) - Địa chỉ: Số 6 Ngõ chùa Nền - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội. - Tel: 04 3766.9312 - Fax: 04 3766.4037 - Website: http://dmtcvn.com - Email: dmtcvn@gmail.com

Tin tức

Hàng nghìn thợ mỏ bỏ nghề 'ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ'

Thu nhập thấp, công việc vất vả, nguy hiểm luôn rình rập khiến nhiều thợ lò ngành than ở Quảng Ninh phải bỏ nghề

Cho thuê văn phòng

Cho thuê văn phòng

Thống kê

Số lượt truy cập:
Online:

Tin tức - Thông tin mới

Cứu môi trường vùng khai khoáng

Cập nhập: 16/6/2010

 

Tác giả: Bùi Quang Bình Bài đã được xuất bản.: 12/06/2010 06:00 GMT+7 Ngành khai khoáng và mối lo lợi ích nhóm Do quá chú trọng vào phát triển kinh tế, nhất là tăng trưởng GDP, các tổ chức tham gia hoạt động khoáng sản ít chú ý tới bảo vệ môi trường.

 

Đã có "bột..."

Luật Khoáng sản năm 1996 (Điều 16) quy định: "Tổ chức cá nhân được phép hoạt động khoáng sản phải sử dụng công nghệ, thiết bị để hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường, thực hiện phục hồi môi trường sau kết thúc từng giai đoạn hoạt động. Tổ chức hoạt động khoáng sản chịu mọi chi phí bảo vệ, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai". Nhưng trên thực tế, do chú trọng vào phát triển kinh tế, nhất là tăng trưởng GDP, các tổ chức tham gia hoạt động khoáng sản ít chú ý tới bảo vệ môi trường.

Vậy mà, tình trạng khai thác khoáng sản bừa bãi gây suy thoái môi trường và làm mất cân bằng hệ sinh thái đang diễn ra ở nhiều nơi. Trong đó nạn phá rừng, huỷ hoại bề mặt đất và hệ thống thuỷ văn, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất canh tác và không khí, phá vỡ các khu sinh thái làm ảnh hướng đến hoạt động của các ngành kinh tế khác như nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, du lịch.

Hơn nữa, công nghệ khai thác hiện nay chưa hợp lý, đặc biệt các mỏ kim loại và các khu mỏ đang khai thác hầu hết nằm ở vùng núi và trung du. Vì vậy, mức độ gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường càng trở nên nghiêm trọng.

Ngoài ra, các văn bản dưới Luật cho các dự án liên quan đến khai thác, chế biến khoáng sản đều quy định phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của Luật BVMT.

Để làm căn cứ cho việc xác định chi phí BVMT và cải tạo phục hồi môi trường trong báo cáo ĐTM, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2008/NĐ-CP (trước đây là 137/2005/NĐ-CP) quy định về phí BVMT trong hoạt động khoáng sản và Quyết định 71/2008/QĐ-TTg (trước đây là Thông tư liên Bộ 126/1999/TTLT - BTC-BCN-KHCN&MT) quy định về việc lập dự án cải tạo và ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

Khai thác vàng làm ô nhiễm nguồn nước. Ảnh: vfej
Tuy nhiên các văn bản hướng dẫn này ban hành chậm (ban hành năm 1999, sau 4 năm kể từ khi ban hành Lụât khoáng sản) nên ảnh hưởng đến tiến độ lập và chất lượng của các báo cáo ĐTM.

Ngoài ra, hoạt động khoáng sản còn có thể thải chất thải rắn độc hại và nước thải nguy hại cho nên các tổ chức cá nhân khai thác chế biến khoáng còn phải tuân thủ nộp phí thải chất thải rắn theo Nghị định 174/2007/NĐ-CP và phí thải nước thải nguy hại theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP.

Nhưng chưa "gột nên hồ"

Đối với việc đánh giá tác động môi trường, hầu hết các dự án khai thác chế biến khoáng sản đều đã thực hiện lập ĐTM theo quy định hoặc được lập ĐTM bổ sung đối với các dự án trước khi có lụât BVMT năm 1993. Trong khi đó có nhiều Quy hoạch liên quan đến khoáng sản kể cả cấp Trung ương (như quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến bô xít, titan, crom, mangan...) và các quy hoạch cấp địa phương chưa lập báo cáo môi trường chiến lược (ĐMC), mặc dù phần lớn các quy hoạch này đều được lập sau khi có Luật BVMT năm 2005- đã quy định rõ về việc lập ĐMC.

Mặt khác việc lập báo cáo ĐTM ở một số dự án khoáng sản chưa đảm bảo chất lượng để tổ chức thực hiện việc BVMT mà chỉ mang tính hình thức, hợp lý hoá hồ sơ là chính. Một thực tế phổ biến ở các dự án khai thác mỏ là chậm hoặc không thực hiện việc lập báo cáo ĐTM bổ sung khi mở rộng quy mô khai thác.

Ví dụ như tại tỉnh Quảng Ninh, qua điều tra theo báo cáo của Sở TN&MT, kết quả kiểm tra 68 mỏ khai thác than đang hoạt động năm 2007 chỉ có 38 mỏ có báo cáo ĐTM (chiếm 55%). Hầu hết các đơn vị chưa có báo cáo BVMT định kỳ theo quy định khi phê duyệt báo cáo ĐTM, nhiều dự án khai thác mở rộng quy mô khai thác như Cao Sơn, Cọc Sáu, Đèo Nai, Hà Tu, Núi Béo chưa lập báo cáo ĐTM bổ sung...

Bên cạnh đó, việc ký quỹ phục hồi môi trường tại nhiều nơi chưa triển khai thực hiện được, một mặt do chưa đủ hồ sơ để đăng ký quỹ (như nhiều doanh nghiệp khai thác nhưng chưa có giấy phép khai thác), hoặc không biết ký quỹ ở đâu và bao nhiêu (do nhiều địa phương chưa có quỹ BVMT).

Ở một số điểm điều tra, cơ quan quản lý cho rằng địa phương gặp rất nhiều khó khăn để quản lý giám sát việc sử dụng quỹ để phục hồi môi trường sau khai thác của các doanh nghiệp, nhất là trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện phục hồi môi trường, địa phương không quản lý trực tiếp nguồn vốn này nên rất khó thuê tư vấn thực hiện theo quy định.

Sau khi ban hành quyết định 71/2008/QĐ-TTg quy định về lập dự án cải tạo phục hồi môi trường (đối với dự án đang triển khai phải được lập và phê duyệt trước 31/12/2008) làm cơ sở cho việc ký quỹ nhưng nhiều địa phương vẫn chưa triển khai được.

Qua điều tra ở Quảng Ninh, các dự án cải tạo phục hồi môi trường đối với khai thác than của các doanh nghiệp thuộc TKV đến tháng 1/2010 vẫn chưa được được phê duyệt (đã lập và gửi về Sở TN&MT) nên chưa triển khai được việc ký quỹ. Lý do chính là phía Sở TN&MT chưa có căn cứ để phê duyệt vì Bộ TN&MT chưa có hướng dẫn cụ thể. Mặt khác, phía Sở yêu cầu phải ký quỹ tại Quỹ môi trường tỉnh để thuận lợi cho công tác quản lý, giám sát nhưng quỹ này hiện vẫn chưa được thành lập.

Việc thu phí và sử dụng phí BVMT cũng còn nhiều vấn đề tồn tại. Tại các địa phương điều tra cho biết, trên thực tế các doanh nghiệp khai thác lớn hơn rất nhiều theo số khai báo hoặc theo sản lượng trong kế hoạch khai thác của giấy phép. Mặt khác nếu thu đủ cũng chưa đủ kinh phí để khắc phục hậu quả môi trường do khai thác khoáng sản gây ra do định mức thu phí BVMT hiện nay quy định còn thấp.

Việc sử dụng phí BMVT theo quy định là để (i) Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản; (ii) Khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra; (iii) Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo cảnh quan môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

Tuy nhiên ở hầu hết các địa phương điều tra, việc sử dụng phí này chủ yếu mới chú trọng thực hiện ở 2 nội dung (ii) và (iii) và hầu như bỏ qua nội dung (i).

Bên cạnh đó việc sử dụng  phí này cũng không công bằng, nhiều khu vực vùng mỏ bị ảnh hưởng lớn chưa được ưu tiên đầu tư khắc phục.

Ví dụ tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định các doanh nghiệp khai thác titan trên địa bàn huyên mỗi năm cũng chỉ nộp phí BVMT khoảng 3,5 tỷ đồng, nhưng nếu căn cứ theo kế hoạch khai thác các doanh nghiệp phải đóng đến 16 tỷ đồng, đó là chưa kể đến các doanh nghiệp thường khai thác nhiều hơn kế hoạch. UBND tỉnh Bình Định và huyên Phù Mỹ cũng chỉ sử dụng phí BVMT này cho việc cải tạo 6 km tuyến đường giao thông từ quốc lộ 1A vào vùng khai thác bị hư hỏng do xe vận tải quặng titan là chính. Trong khi đó ngay tại vùng khai thác chính như xã Mỹ Thành đường sá hư hỏng chính quyền xã phải huy động đóng góp của dân để đầu tư cải tạo lại...

Tóm lại, việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản vẫn còn bị xem nhẹ. Cụ thể là: không thực hiện các biện pháp BVMT; thiếu trách nhiệm về giảm thiểu bụi, tiếng ồn, xử lý nước thải... kể cả khi cộng đồng và địa phương phản ánh; khai thác khoáng sản chưa có quy hoạch bãi thải, quy hoạch hệ thống xử lý nước thải; chưa thực hiện được phục hồi môi trường cũng như chưa thực hiện đầy đủ việc quan trắc và báo cáo môi trường định kỳ...

Phải làm gì?

Để làm giảm các bất cập về môi trường trong hoạt động khoáng sản nêu trên, cần có những điều khoản cụ thể ngay trong Luật Khoáng sản, cần quy định rõ các vấn đề liên quan đến BVMT như trách nhiệm các bên, ĐMC, ĐTM, quan trắc và giám sát môi trường, phí và sử dụng phí BVMT trong hoạt động khoáng sản.

Các điều khoản này sẽ giúp tránh khỏi việc làm chậm tính hiệu lực của Luật và đảm bảo việc thu phí và sử dụng phí gắn liền với hiệu quả BVMT; đồng thời tránh được việc Chính phủ phải ra văn bản dưới Luật như Nghị định 63/2008/NĐ-TTg về phí BVMT trong khai thác khoáng sản và Quyết định 71/2008/QĐ-TTg về ký quỹ phục hồi môi trường làm mất nhiều thời gian và tính thực thi của Luật.

Đảm bảo thu phí và sử dụng phí gắn liền với hiệu quả BVMT. Cách tính phí BMVT cần xét đến các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường như phương pháp khai thác, chế biến (lộ thiên, hầm lò, phương pháp tuyển, công nghệ chế biến), đặc điểm tự nhiên, vùng miền, mức độ gây ô nhiễm đến môi trường...

Thống nhất ký quỹ tại quỹ BVMT trường địa phương nơi có khoáng sản khai thác để thuận lợi cho địa phương thực hiện công tác quản lý, giám sát và sử dụng quỹ này khi cần thiết nếu doanh nghiệp không thực hiện hoàn thổ phục hồi môi trường;

Quy định vai trò trách nhiệm của các bên liên quan đối với công tác BVMT, đặc biệt là vai trò chủ trì của ngành TN&MT (chi cục môi trường) trong việc tham mưu cho UBND các cấp về sử dụng phí BVMT...

 

Các tin tức khác:
Hàng nghìn thợ mỏ bỏ nghề 'ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ' (10/10/2017) Nhận vận chuyển thuê hàng hóa (4/4/2017) Cho thuê văn phòng (4/4/2017) Thông báo tuyển dụng lao động (31/5/2016) GPE tổ chức sinh nhật lần thứ 9 (1/7/2015) Dự án bauxite sập bẫy giá rẻ từ Trung Quốc (30/3/2015) TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (3/4/2014) Tuyển lao động (3/7/2013) Hội nghị tổng kết năm 2012 (29/1/2013) Sập hầm mỏ khoáng sản, đè chết 17 người moi quặng (22/11/2012) Trường CĐ CN Phúc Yên hân hoan ngày lễ "Ngày Nhà giáo Việt Nam" (20/11/2012) TKV bị “rút ruột” hàng trăm ngàn lít dầu? (17/10/2012) Giảm một nửa thuế xuất khẩu than để cứu TKV (27/9/2012) Công nhân ngành than nghỉ việc luân phiên (31/8/2012) Phải đấu giá quyền khai thác than (31/8/2012) Sập hầm vàng, 3 người chết, 7 người bị thương (19/7/2012) Tiếng kêu từ các mỏ (28/5/2012) Hội Công nghệ Khoan-Khai thác Việt Nam (16/3/2012) Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (7/12/2011) Ngày Phụ Nữ Việt Nam (14/10/2011) Phát hiện trữ lượng đất hiếm khổng lồ dưới đáy Thái Bình Dương (7/7/2011) Ngày Thương binh Liệt sỹ (6/7/2011) Sạt núi một tổ máy khoan bị vùi lấp (13/6/2011) Bộ Công Thương điều chỉnh tiến độ thăm dò, khai thác mỏ molipden Ô Quy Hồ thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (27/5/2011) Minh bạch mới tránh được 'lời nguyền khoáng sản' (26/5/2011) Cổ đông “kém lực”, mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á chồng chất khó khăn (28/4/2011) Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế lao động 1-5 (27/4/2011) "Be strong, Japan!" (17/3/2011) Bộ Công Thương quyết định bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025 (17/2/2011) Nhật Bản và Việt Nam hợp tác khai thác đất hiếm (2/1/2011) Lũ bùn Cao Bằng: Sự cố đáng ngờ (9/11/2010) "Lũ bùn đỏ" tấn công hàng trăm hộ dân Cao Bằng (9/11/2010) Ngày phụ nữ Việt nam (19/10/2010) Chính phủ rất quan tâm đến các dự án bôxit (18/10/2010) Tụt nóc lò than Mạo Khê, một công nhân thiệt mạng (16/10/2010) Bài học khai thác tài nguyên ở Mông Cổ (14/9/2010) Ngạt khí lò than, 3 người chết và bị thương (9/9/2010) Cân lại các hành tinh theo cách mới (31/8/2010) Bổ sung 290 ha quặng chì kẽm ở Hà Giang vào quy hoạch (5/8/2010) Trung Quốc phát hiện trữ lượng than đá khổng lồ (2/8/2010) Tuyển sinh học nghề khoan (23/6/2010) Tiềm năng sa khoáng vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa-Vũng Tàu (16/6/2010) Ngành khai khoáng và mối lo lợi ích nhóm (16/6/2010) Quảng Ninh:Lật xe, 9 công nhân mỏ bị thương (3/6/2010) Mỏ vàng nào lớn hơn? (1/6/2010) Việt Nam sẽ nhập khẩu than sau năm 2015 (1/6/2010) Tỉnh chỉ được cấp phép cho mỏ khoáng sản nhỏ lẻ (31/5/2010) Xóa cơ chế xin - cho trong khai thác khoáng sản (31/5/2010) Kiểm tra việc cấp phép hoạt động khoáng sản tại Quỳ Hợp (31/5/2010) Mỏ vàng 8,1 triệu tấn hấp dẫn doanh nghiệp Việt Nam (29/5/2010) Khi chính khách "cầm nhầm" của công (28/5/2010) Việt Nam với lời nguyền tài nguyên (28/5/2010) VN phát hiện mỏ vàng gần mỏ vàng khổng lồ của Campuchia (27/5/2010) Mỏ vàng 8,1 triệu tấn quặng gần biên giới Campuchia - Việt Nam (26/5/2010) Bùng phát đào đãi vàng trên sông Ba (25/5/2010) Xử lý 468 đối tượng vận chuyển than trái phép (25/5/2010) Cách chức Giám đốc Công ty than Mạo Khê (12/5/2010) Nổ mỏ than ở Tây Siberi (Nga) (10/5/2010) Thu gom trên 50.000 tấn than trôi nổi (8/5/2010) Làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ cướp than tại mỏ Mạo Khê (21/4/2010) Tại Cty than Mạo Khê (Quảng Ninh): (21/4/2010) Sụt lò than tại Quảng Ninh, 2 người thiệt mạng (16/4/2010) Vụ tổ chức cướp than động trời tại Quảng Ninh: (10/4/2010) Hàng trăm người mắc kẹt trong mỏ than tại Trung Quốc (29/3/2010) Đào trúng vỉa quặng sắt ở độ sâu -8 mét (23/3/2010) Than lại muốn tăng giá bán cho điện (4/3/2010) Ra mắt Tổng công ty Điện lực - TKV (11/1/2010) Bô-xít: Tránh tối đa xuất khẩu nguyên liệu thô (8/1/2010) Công ty con không được góp vốn vào công ty mẹ (6/1/2010) Vụ nổ mỏ than kinh hoàng tại Trung Quốc (24/11/2009) Chưa cấp phép khai thác bể than Đồng bằng sông Hồng (19/11/2009) "Vietnam is a great destination for foreign investment" (19/11/2009) Bộ trưởng giải trình về PCI, bể than sông Hồng, ngư dân (17/11/2009) Ngành than sau 15 năm phát triển: “được” 3, “mất” 7 (15/11/2009) Minh bạch hóa: Liệu pháp cho bài toán tập đoàn (15/11/2009) Tập đoàn thua lỗ, sao nhiều người 'hạ cánh' an toàn? (10/11/2009) Nhiều bài toán cho bể than sông Hồng (9/11/2009) Vinapaco kiến nghị xem xét lại mức giá than (6/11/2009) 2010: Rà soát, điều chỉnh các dự án khoáng sản (6/11/2009) Tăng lương từ 1.1.2010 (4/11/2009) Thứ trưởng Lê Dương Quang kiêm nghiệm chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TKV (2/11/2009) Khai mạc AIG 3: Việt Nam vươn lên cùng châu Á (31/10/2009) Xin xuất khẩu hàng vạn tấn khoáng sản (30/10/2009) Sửa đổi Luật thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp- phải có cơ chế quản lý hiệu quả (29/10/2009) Phát hiện sự tồn tại của hang động trên Sao Hỏa (27/10/2009) Những mẫu xe xa xỉ nhất năm 2010 (26/10/2009) Thường trực Ban Bí thư thăm dự án bô-xít Nhân Cơ (26/10/2009) Phát hiện thêm 32 hành tinh mới (23/10/2009) Chất cần cho sự sống tồn tại ở ngoài Hệ Mặt Trời (23/10/2009) Cạn kiệt tài nguyên (22/10/2009) Hội nghị Ủy ban Điều phối các chương trình khoa học địa chất Đông và Đông- Nam Á (CCOP) (21/10/2009) Việt Nam chế tác tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới (19/10/2009) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Ôn Gia Bảo (17/10/2009) Việt Nam tham gia với quy mô lớn nhất trong 10 nước ASEAN (16/10/2009) Singapore xúc tiến thúc đẩy quan hệ thương mại với Việt Nam (16/10/2009) Độc đáo xe một bánh (15/10/2009) Cơ hội kinh doanh với 70 công ty Đan Mạch (14/10/2009) Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã kết thúc (14/10/2009) "Ngày hội việc làm lần thứ V năm 2009" (14/10/2009) Doanh nghiệp cổ phần nhà nước thu hút đầu tư kém (13/10/2009) Phát triển ngành công nghiệp khai thác bauxite, sản xuất alumina (13/10/2009)
 

HỖ trỢ

Kỹ Thuật:Send message to Y!M: for support online
097 903 2348
Kinh doanh:Send message to Y!M: for support online
091 296 3004
Văn phòng:Send message to Y!M: for support online
091 238 6870

Quảng Cáo

Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Kỹ thuật khai thác mỏ

Địa chỉ: Số 6 Ngõ chùa Nền - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.
Tel: 04 3766.9312 - Fax: 04 3766.4037 - Email: info@dmtcvn.com - Website: www.dmtcvn.com
Bản quyền © 2009 thuộc về DMTCVN.COM - Bảo lưu mọi quyền
Design by D&N Advertising